четвъртък, 21 януари 2010 г.

***

Мракът
е провал,
приятел.
Ти игра
за сатаната.
Ти изгуби
светлината.
Мракът
е игра
на сатаната.
Мракът
е провал,
приятел.