сряда, 9 август 2017 г.

Война

Ад и рай,
когато падне
пелена
от пареща
мъгла.

Грешен свят,
сгрешен отдавна.
Да, отдавна,
но кога!?

Ден и нощ
вървят
потайно,
без посока,
без следа.

Вой и лай,
навеки
заедно,
гонят се.
Война!