понеделник, 30 юли 2012 г.

Продавам


„Иисус изгони търговците от храма”

Продавам отлично,
прилично купувам
различните стоки
в натура.

Продавам
на всички
от всичко
купувам,
и приказен
доход
сънувам.

Продавам
се лично,
в наличност
купувам,
в калния
поход
съм
арестуван!