понеделник, 4 януари 2010 г.

***

България е конник и предател.

Препуска конникът,
спасява страната ни.
Предателят стиска
нож във ръката си.

Кръвта на конника
е отдавна пролята.
„България умира!”-
си мисли предателят.

Предателят умря
в оковите на златото.
И Господ е с нас –
Конникът пази
            Земята ни!

България е жива!
България е свята!
България е конник.
И не е предател!