събота, 2 януари 2010 г.

***


                        Целувам
                                   калната
                                               земя.
                           Моята
                                   страна
                                               умря!
                                   Псувам.
                                               Окован.
                                                           На свобода!
                        Заравям си
                                   лицето
                                               във калта
                        и моля се
                                   за  робите
                                               от
                                              родната
                                                        земя!