петък, 22 януари 2010 г.

***

Разпиляно
семе –
цяло поколение.
Народът!?
Сляп.
Не се
съвзема.
Дреме!
Хиените
крещят,
лешоядите
превземат.
Ад!
Студено!
Убихме
родната
страна
от глад.
И
мършата
ядем!