вторник, 19 януари 2010 г.

***

Смигам
ти
честно
винаги.
Бързам
съвсем
укротен.
Стига ми,
че съм
циганин –
мръсен, добре
окосмен.
Настигат
ме песове
с хиляди.
Гласовете
дерат си
и бягат
от мен.