сряда, 6 януари 2010 г.

***

Искам!
И това е всичко.
Желанието
поело е напред.
Искам всичко!
И това е нищо.
Човек съм,
значи съм предмет.
Жив съм!
И това е всичко.
Друго нямам,
за да дам.
Смъртен съм!
Смъртта е нищо.
На умрелия
трупът е ням.
Труп съм!
И това е всичко –
много вятър
за един мъртвец.
Церемонията
за мен е нищо.
Искам да
умра подлец.