петък, 22 януари 2010 г.

на Б. Павлов

Последна битка.
Губим я, приятелю!
Натриха ни носа,
не станахме
предатели.
Прокобата
е липса
на характер.
На три
трупът се
плисва
на асфалта.
Създателят!?
Създал е
изкупление.
След двеста
загуби и триста
поражения
войната
ще спечелим
без съмнение