петък, 8 януари 2010 г.

***

Злоба.
Черна
рошава
жена
вари
прокоба.
Рови
в чуждата
съдба,
гласи ми
гроба.
Доволна
плаща си
дълга,
но някак си
забравя
Бога.