петък, 8 януари 2010 г.

***

Разложен плувам
в пот и мазнина.
От мене носи се
воня на много
глупави неща.
Положен в
купчина лайна,
аз се ровя
във смрадтта
и мечтая за живот
            и красота.