вторник, 3 декември 2013 г.

3 декември

        Днес е Международният ден на хората с увреждания. Това са нашите близки и приятели. Те не се нуждаят от покровителството ни, защото са пълноценни хора като самите нас. Но е хубаво да положим усилия и да се постараем тези хора да живеят достойно според собствените им възгледи и потребности. Не е зле да се сетим, че във времена, когато се хвърлят купища пари за безсмислени вещи и проекти, с много по-малко средства може да се осигури достъпна архитектурна среда, добро образование, работа за хората със специфични потребности. Колко е просто да се направят данъчни преференции за работодателите, които назначават хора с увреждания! Колко е просто да се осигури нормален достъп до интегрирано обучение на децата! Колко е просто да се подпомогне социалната адаптация и излизането от изолацията на хората! И колко е сложно да бъдеш хуманно общество и държава! 
       Не с гръмките си изявления за принадлежност към тази или онази цивилизация ще шашнем света, а по отношението ни към нуждите и проблемите на хората в неравностойно положение ще проличи доколко сме цивилизовани!

Няма коментари:

Публикуване на коментар