вторник, 2 февруари 2016 г.

Физика и метафизика

Безумният спор дали комунистите, или антикомунистите са по-виновни за катастрофата на държавицата ни дотолкова ме отегчи, че реших да попрочета малко книжки на един от големите умове на нашето време сър Стивън Хокинг. Признавам без бой – физиката никога не ми е била особена страст, в даскало едва кърпех тройките. Но сър Стивън толкова увлекателно и на разбираем език разказва за Вселенските неща, че успя да ме грабне от първата страничка. Изумително е какъв съвършен порядък съществува в космическата природа! И най-малките невидими частички, и най-големите галактики, че даже и черните дупки са фино и прецизно структурирани. Гравитационните взаимодействия между телата са абсолютно балансирани. Съществуват множество парадоксални, но не и нелогични механизми, които поддържат цялостта на Вселената. Например така наречените черни дупки могат да всмучат цели галактики, които обаче впоследствие се проектират на друго място в пространството и започват нов живот. Изобщо няма какво повече да ви обяснявам – книжките си заслужават отделеното време, оставете за известно време „комунистите” и „антикомунистите” и ги прочетете!

Основният въпрос, на който Стивън Хокинг не може да намери отговор в опита си да създаде единна теория за възникването и функционирането на Вселената, е стар като самата нея – има или няма пръст Господ в процеса. Този въпрос съвсем не е чужд и на гениалните умове, на чиито достижения сър Стивън стъпва в своите разработки – Николай Коперник, Джордано Бруно, Галилео Галилей, Йохан Кеплер, Исак Нютон и Алберт Айнщайн. Има ли Висшата Хармония автор, кой е той и каква е неговата същност? Както се досещате – отговорите съвсем не са еднозначни. Коперник, Кеплер и Нютон са категорични – Вселената е Божие творение. Бруно, Галилей и Айнщайн не отричат подобно твърдение, но пък подозират, че човечеството няма адекватна представа за Бога. Самият Стивън Хокинг постоянно изненадва аудиторията си – понякога казва „Да”, друг път - „Не”. Колебанията и съмненията са присъщи на всеки интелект...

Всъщност представата за Бог се изгражда до голяма степен и от цивилизационната среда, в която е роден и живее конкретният индивид. Нормално е тя да е различна при православния християнин, при католика, при протестанта, при юдаиста, будиста, мюсюлманина и тъй насетне. За нас, православните, като че ли не съществува необходимост да си изграждаме някаква специфична представа за Бог, тъй като ние не се срамуваме да произнасяме името Му – Иисус Христос. Творецът е познаваем единствено чрез Своето Въплъщение. А нима Христос не говори и за космически неща като небесни сили и тела!? Идеята е по-скоро дали сме дорасли да Го чуем -  „Ако за земни работи ви говорих, и не вярвате - как ще повярвате, ако бих ви говорил за небесни?” (Из Евангелие от Йоан). Постулатът за неделимостта и единосъщността на Светата Троица е основополагащ и за другите основни течения на християнството – католицизма и протестантството. Учените, за които си приказваме, с изключение на Айнщайн (и то донякъде, защото е казал достатъчно ласкави думи за Христос), са част от християнската цивилизация. Откъде идва колебанието!? И дали питането съвсем не е какво е Бог, а какво е човекът!? Защото май точно тук е голямото разминаване между Източното и Западното християнство. За Православието човекът е едно слабо, грешно и объркано същество, което следва да измине дълъг път, докато достигне своето съвършенство. За западните вероизповедания той е богоизбран и рано или късно ще стане „господар” на Вселената. Е, бихте ли поверили управлението на Вселената на вашия комшия, или е по-добре тя да си остане в ръцете на Бога? Не е ли по-хубаво да се учим и да следваме Божиите принципи, правила и закони в търсенето на верния път? Тази Висша Хармония, която гениалните умове откриват във Вселената, не би ли могла да бъде наречена със своето истинско име – Любов?
Типично по нашенски, май започнах да давам акъл на сър Стивън Хокинг. А той, вярвайте, си има достатъчно. И, слава Богу, че не е роден по нашите ширини! Добре си е човекът в Англия, има спокойствието да пише книжките си и да не се занимава с глупавия въпрос дали комунистите, или антикомунистите са по-виновни за катастрофата на България.  

     

Няма коментари:

Публикуване на коментар